Raadgevend Bureau De Leeuw
Voor professionaliteit en resultaat
Publicaties

De Leeuw is (mede-)auteur van diverse artikelen en boeken op het terrein van management & organisatie, veranderkunde en de aanpak van personeelsvraagstukken. Enkele voorbeelden zijn

  • Hoofdstuk 4 "Managementondersteuning vanuit het personeelswerk" in: Teun van Aken & Kees Plaisier, "Leerboek Sociaal beleid". Lemma, 1993
  • Hoofdstuk 6, "Het omgaan met medewerkerstevredenheid in arbeidsorganisaties" samen met Henco van der Weerd in: Projectgroep MeTeO, "Medewerkerstevredenheid". Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1994.
  • Hoofdstuk 7, "De inrichting van het veranderingsproces" in: H. de Ruijter e.a. "Integrerend leiding geven en unit-vorming". Kerckebosch, 1994
  • Deel 5, "Praktijksituaties" in: Wim de Baas, "Operationeel personeelsmanagement". Samsom, 1994.
  • Tenslotte publiceerde De Leeuw meermalen in de vakbladen op het terrein van Personeel & Organisatie. Recent verscheen het artikel "Hard en zacht. Integriteit P&O op de proef gesteld" in Personeelbeleid Nr 9, september 2005. Klik hier indien u het artikel wilt inzien en / of downloaden.
  • In Personeelbeleid Nr 2, februari 2006, staat een artikel van De Leeuw met als titel: "Conflicten ondernemingsraden lopen onnodig op". Dit artikel is per abuis ongecorrigeerd gepubliceerd. Het oorspronkelijke artikel is "Oplossingsgericht management? 'No solutions without a cause'". Klik hier om dit artikel te downloaden (pdf, 140 Kb).
  • In september 2005 hebben Wim de Baas en Gerard de Leeuw een geheel geactualiseerde uitgave van dit boek doen verschijnen bij Wolters-Noordhoff met als titel: "De Kern van Personeelsmanagement. Over grondslagen en praktijk". ISBN 90-01-40007-8.