Raadgevend Bureau De Leeuw
Voor professionaliteit en resultaat

Ontstaan en historie

Raadgevend Bureau De Leeuw is een sinds 2000 bestaand zelfstandig organisatieadviesbureau.
Oprichter / eigenaar is Gerard de Leeuw, die voordien circa vijftien jaar werkzaam was als partner / vennoot bij organisatieadviesbureau Rijnconsult te Velp/Oosterbeek. In die periode gaf hij onder andere leiding aan de adviesgroepen Human Resource Development, Kwaliteitsmanagement en Management van Business Operations.
Bij de overgang van Rijnconsult naar Ordina heeft De Leeuw besloten om zijn adviesactiviteiten onder te brengen in een eigen onderneming.
Vanaf 1970 was De Leeuw achtereenvolgens werkzaam bij Philips als personeelsfunctionaris (Almelo), hoofd van de personeelsdienst (Enschede) en als opleider van sociale functionarissen. De laatste functie vanuit een centrale stafafdeling in Eindhoven. Tussen Philips en Rijnconsult was De Leeuw verbonden aan de Sociale Academie "Twente" (thans Saxion Hogeschool) als stafdocent theorie en methoden personeelswerk.

Samenwerkingsverbanden

Wij werken, indien noodzakelijk, in grotere opdrachten en in
opdrachten met een spoedeisend karakter of met een hoog afbreukrisico, samen met enkele geselecteerde freelancers en zelfstandig gevestigde adviseurs.

Nevenactiviteiten

Van 1995 tot 1998 was De Leeuw in opdracht van de HBO-Raad voorzitter van de Visitatiecommissie HBO-Personeel & Arbeid. In dat kader zijn alle P&A-opleidingen van het HBO in Nederland gevisiteerd en is een rapport uitgebracht met daarin de beoordelingen van en aanbevelingen omtrent verbeteringen voor die opleidingen.

De Leeuw is (mede-)auteur van diverse boeken op het terrein van management & organisatie, veranderkunde en de aanpak van personeelsvraagstukken. Klik hier voor meer informatie over zijn publicaties.

De Leeuw was en is bestuurslid en voorzitter van diverse verenigingen (sociaal-cultureel) en bestuurs- en commissielid binnen de Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP&O). Thans heeft hij nog zitting in de Landelijke Werkveld Adviesraad (LWA) een adviescollege van het landelijke beroepenveld naar de HBO-opleidingen P&A.

Terug naar de top van de pagina