Raadgevend Bureau De Leeuw
Voor professionaliteit en resultaat

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Raadgevend Bureau De Leeuw BV. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het mogelijk dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van veranderingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien, aangevuld of verwijderd. Raadgevend Bureau De Leeuw aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie op deze website. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u deze informatie raadpleegt.

Raadgevend Bureau De Leeuw streeft naar permanente toegankelijkheid van deze website. Niettemin behouden wij het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Raadgevend Bureau De Leeuw en/of de met haar verbonden ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van vorenstaande.

BTW-nummer Raadgevend Bureau De Leeuw B.V.: NL 8100.71.101.B.01

Copyright © 2005 Raadgevend Bureau De Leeuw BV. Alle rechten voorbehouden.