Raadgevend Bureau De Leeuw
Voor professionaliteit en resultaat

Nooit eerder kwam er zoveel literatuur uit over personeelsmanagement en Human Resource Management, was er zoveel wetenschappelijk onderzoek relevant voor de wijze waarop organisaties worden bestuurd en verschenen zoveel dissertaties over onderwerpen uit en over het personeelsmanagement.

Personeelsmanagement betreft de aanpak van het werken en samenwerken van mensen in organisaties. Deze aanpak (op operationeel, tactisch en strategisch niveau) vindt plaats door alle medewerkenden, van hoog tot laag in alle functies. Sommige van hen hebben er hun vak van gemaakt en dragen vanuit dat specialisme bij aan de kwaliteit van het personeelsmanagement door anderen.

In dit boek wordt ruime aandacht besteed aan de eigen aard van personeelsvraagstukken. Die blijkt overigens constanter van inhoud dan de vele modetrends willen doen geloven. Veel aandacht wordt gegeven aan de relatie tussen management en de professionals op het terrein van Personeel & Organisatie. Vele varianten van de rolverdeling tussen management en P&O passeren de revue.

Een tweede specifiek onderwerp van dit boek is de aandacht voor de methodiek. Hoe kunnen de vraagstukken in het personeelsmanagement adequater worden aangepakt.

Tenslotte zal stil gestaan worden bij de organisatorische inrichting en de beoordeling van het functioneren van het personeelsmanagement, inclusief die van de P&O-functie. Aandachtspunten, relevant voor de vaststelling van de kwaliteit van de bijdragen van P&O, kwantitatieve aspecten van het functioneren van P&O en de samenwerking met management en medewerkers zullen daarbij aan de orde komen.

De in de eerste vijf delen gegeven theorie en methodiek kan in het laatste deel van het boek worden toegepast op een viertal uitvoerig beschreven praktijksituaties.

De Kern van Personeelsmanagement is bestemd voor gebruik in het hbo- en wo-onderwijs. Daarnaast bevat het vele relevante inzichten voor P&O-professionals, OR-leden, managers en anderen die dagelijks te maken hebben met het personeelsmanagement. Dit boek biedt hen vele aanbevelingen voor een zorgvuldige én doelmatige aanpak van het personeelsmanagement.

"De Kern van Personeelsmanagement"

Doorlichting van de
P&O-functie

Professionalisering
van P&O-professionals

Inrichting van de
P&O-functie

Training Adviseren