Raadgevend Bureau De Leeuw
Voor professionaliteit en resultaat
Actualiteiten

Medio 2011 heb ik besloten om de activiteiten van Raadgevend Bureau De Leeuw BV te besluiten. Dat betekent dat de lopende opdrachten zijn afgerond en dat geen nieuwe reguliere opdrachten meer zullen worden aangenomen.

Het was niet makkelijk om dit besluit te nemen, maar nu het eenmaal is gebeurd geeft het weer ruimte en tijd voor bestaande dingen waaraan ik te weinig toe kwam en aan nieuwe zaken. Tot nu toe bevalt dat heel goed.

Op deze plaats bedank ik allen met wie ik op zoveel verschillende manieren heb samengewerkt voor de mogelijkheden die zijn gecreeerd. In mijn werk kon ik heel veel van mezelf kwijt terwijl mijn cliënten er ook nog bijna altijd beter van werden. Beter in een grote verscheidenheid aan vormen.

Raadgevend Burea De Leeuw BV stopt en ik stop. Het is mooi geweest!!!

Gerard